Projektové riadenie

Čo je projektové riadenie a prečo má zmysel

Projektové riadenie (project management) predstavuje systémový prístup, pomocou ktorého sa s obmedzenými zdrojmi (čas, peniaze, ľudia, materiál) rieši nový a unikátny problém s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok.

Projektový manažment umožňuje flexibilne reagovať na zmeny, prekonávať problémy a hlavne sústrediť sa na vytýčený cieľ. Úlohou projektového manažéra je mať projekt pod kontrolou od začiatku do jeho ukočenia a smerovať k dosiahnutiu cieľa so zverenými zdrojmi.

Ponúkame Vám tzv. body leasing tzn. naši projektoví manažéri budú pracovať pre Vašu spoločnosťou formou externého kontraktu pri riadení celého projektu alebo jeho časti. Všetci naši manažéri sú držiteľmi minimálne jedného certifikátu v projektovom riadeni (PMP, PMI-ACP, PRINCE2 apod.), čo zaručuje, že na projekte s Vami spolupracuje skúsený profesionál s niekoľkoročnou praxou, ktorý sa neustále vzdeláva v odbore.

Zavolajte nám a dohodnite si bezplatnú konzultáciu.

Mám záujem